Čo je procesová práca? Institut Prozessarbeit predstavuje prístup a nástroje PW

KEDY: 13. - 16.11.2020, LEKTORI: Boris Sopko a Neus Andreu Monsech, KDE: Bratislava, Slovensko. Prístup procesovej práce k minulosti.