ČLENSTVO V POPI

Riadnym členom, členkou POPI-Slovensko sa na základe písomnej prihlášky stáva každý, kto súhlasí so stanovami, zaoberá sa daným prístupom a má zaplatené členské na príslušný rok.

O členstvo sa spravidla môžu uchádzať absolventi a študenti pomáhajúcich profesií- psychológie, medicíny, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce atď., podľa posúdenia aj záujemci z iných profesií. O prijatí za člena, členku POPI-Slovensko rozhoduje Direktórium na základe odporúčania najmenej 2 členov POPI-Slovensko. Zoznam členov Vám pošleme na požiadanie.

Ako podať prihlášku

Prihlášku za člena/členku POPI-Slovensko je potrebné podať písomne na adresu POPI-Slovensko alebo osobne na nejakej akcii POPI-Slovensko. K vašej prihláške sa vyjadrí Direktórium a bude Vám zaslané vyjadrenie o prijatí (či neprijatí). Riadnym členom, členkou sa stávate až po zaplatení členského príspevku na príslušný rok.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

Výhody členstva v POPI Slovensko

zabezpečíte si zľavu z poplatku za jednotlivé semináre, rýchlejšie informácie, vypožičanie kníh z knižnice zadarmo a aj z prezenčného fondu a možnosť aktívnej účasti na príprave aktivít i formovaní charakteru činnosti POPI Slovensko atď. Samozrejme ste ako členovia/členky povinní dodržiavať členské povinnosti. (viď. stanovy, Čl.12)

Ako a kedy platiť členské poplatky

Členské poplatky schválené Valným zhromaždením sú vo výške 18 Euro na rok. Členský poplatok odporúčame členom zaplatiť už v januári príslušného roku na bankový účet POPI-Slovensko, najneskôr však do konca marca, aby mohlo byť uznané ich členstvo a mohli si uplatňovať výhody členov.

V prípade platby poštovou poukážkou pošlite, prosím, kópiu dokladu o zaplatení na uvedenú adresu (POPI-Slovensko, Vrbovská 16, 921 01 Piešťany) do uvedeného termínu, inak nie je možné platiaceho identifikovať.