PROJEKTY

Popi Slovensko koordinovalo a spolupracovalo na medzinárodných projektoch financovaných z grantových schém EU.

2009-2011

sme úspešne realizovali dvojročný medinárodný vzdelávací projekt "Learning at the Gates of Society" podporený z programu Grundtvik, učiace sa partnerstvá. Našimi partnermi boli RS POP Veľká Británia, IPP Poľsko.

2013-2015

sme úspešne realizovali dvojročný medzinárodný vzdelávací projekt "Empowered Facilitators" podporený z programu EU (EACEA) Grundtvik, učiace sa partnerstvá. Našimi partnermi boli IPP Poľsko, Gekon Česká republika, Processwork Scotland Veľká Británia.

2019-2020

Aktuálne

Partneři v projektech