PROJEKTY

Popi Slovensko koordinovalo a spolupracovalo na medzinárodných projektoch financovaných z grantových schém EU.

2019-2020   

Projekt podporený Erasmus+ "Zvyšovanie kompetencií facilitátorov a facilitátoriek" Členovia/ky POPI Slovensko získali grantovú podporu na mobilitné vzdelávanie za účelom zvýšenia facilitačných kompetencií. Projekt trvá od júna 2019 do novembra 2020 a v jeho priebehu siedmi naši členovia/ky vycestovali na 2 mobilitné turnusy do Veľkej Británie a Katalánska. Na seminároch sa učili, ako facilitovať skupiny, ktoré spracovávajú konfliktné alebo polarizujúce témy. V práci so skupinami sa dotkli osobných individuálnych tém (spracovanie obvinenia, ospravedlnenie, vedomá práca s vlastnou mocou), a tiež kolektívnych a politických tém (práca s kolektívnym zranením, útlakom). Vďaka týmto vzdelávaniam sú kolegovia/yne posilnení do vlastnej práce so skupinami a individuálnymi klientmi a plánujú tieto zručnosti realizovať v rámci diseminačných aktivít, na ktoré sa môžu potenciálni účastníci tešiť už na jeseň. Zmluva s prílohou

2013-2015

sme úspešne realizovali dvojročný medzinárodný vzdelávací projekt "Empowered Facilitators" podporený z programu EU (EACEA) Grundtvik, učiace sa partnerstvá. Našimi partnermi boli IPP Poľsko, Gekon Česká republika, Processwork Scotland Veľká Británia.

2009-2011

sme úspešne realizovali dvojročný medinárodný vzdelávací projekt "Learning at the Gates of Society" podporený z programu Grundtvik, učiace sa partnerstvá. Našimi partnermi boli RS POP Veľká Británia, IPP Poľsko.

Partneri v projektoch