FACILITÁTORI A FACILITÁTORKY


Certifikovaní odborníci a odborníčky pod POPI-Slovensko

Veronika Holíková

Vzdelanie: psychologička

Výcvik POP: diplom v procesovej facilitácii (POPI-Slovensko)

Iné výcviky: výcvik v mediácii a kariérovom poradenstve

Zameranie: facilitácia skupín, práca s jednotlivcami a pármi

Kontakt: holikova.veronika@gmail.com

Zvláštne znamenia: krízy, vnútorné prekážky, sebahodnota, eros a thanatos, intuícia, transformácia

Zuzana Vasičáková Očenášová

Vzdelanie: in progress PhD v odbore psychológia, predtým MSc. College of Communication UIUC, Mgr. PF UK

Výcvik POP: diplom v procesovej facilitácii (POPI-Slovensko)

Iné výcviky: výcvik v tanečno-pohybovej terapii (TANTER ČR), registrovaný mediátor

Zameranie: facilitátorka, trénerka, mediátorka, poradenský profesionál, tanečno-pohybová terapia a analýza pohybu, jednotlivec/dvojica/skupiny/organizácie

Miesto pôsobenia: Slovensko, Česká republika

English: as a second working language

Kontakt: zuzanavo@gmail.com

Zvláštne znamenia: práca s telom a pohybom, tanec, konflikt ako dar