VZDELÁVANIE


Dlhodobé certifikované výcviky organizované naším Inštitútom procesorientovanej psychológie

Dlhodobý psychoterapetický výcvik v POP

Inštitút POPI-Slovensko ponúka formálne štúdium Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní POP terapeuti a terapeutky, výcvikoví lektori a lektorky POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky.

Dlhodobý výcvik v POP facilitácii

Inštitút POPI-Slovensko ponúka formálne štúdium tzv. Diplomovaný Facilitačný výcvik (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní procesorientovaní terapeuti a terapeutky POP, výcvikoví lektori a lektorky inštitútu POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky. Výcvikový program je na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá IAPOP na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej facilitácii.

Ukončené a uzavreté kurzy a výcviky

Posilnení učitelia a učiteľky: tréning na posilnenie osobnosti a líderských zručností. Výcvik v Kariérovom poradenstve- navigácia v povolaní.