KONTAKT

POPI-Slovensko

Korešpondenčná adresa

POPI-Slovensko, Slávka Takáčová

Za Sokolovňou 1, 811 04 Bratislava

popislovakia@gmail.com


Fakturačná adresa a sídlo

Inštitút procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko

Vrbovská 16, 921 01 Piešťany

IČO: 317 47 418, DIČ: 202 087 0764 


Bankové spojenie

Názov účtu: Institut Procesorientovanej Psychologie

Číslo účtu: 2801300539/8330

Peňažný ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

IBAN: SK86833 000 0000 2801300539