INŠTITÚT PROCESORIENTOVANEJ PSYCHOLÓGIE

Naším poslaním je prinášať kvalitné vzdelávanie a rozvoj v oblasti Procesorientovanej psychológie, vnášať princípy POP do oblastí profesného i spoločenského života, vrátane psychoterapie, organizačného a osobného rozvoja, facilitácie konfliktov, podpory rovnosti a marginalizovaných tém či skupín.

Inštitút procesorientovanej psychológie so skratkou POPI-Slovensko je neziskovou organizáciou

Organizujeme vzdelávanie v procesorientovanej psychoterapii a facilitácii a sme zaradení do zoznamu akreditovaných výcvikových inštitútov Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii. Na MVSR je evidovaný pod číslom VVS/1-900/90-10951.

Našou víziou je spoluvytvárať svet, ktorý víta rôznorodosť, dáva priestor rozličným formám ľudskej skúsenosti a podporuje vzájomné, hlboké vzťahovanie sa - k sebe, k druhým aj k svetu. Prostredníctvom vnášania hodnôt hlbokej demokracie chceme prispieť k zmene, v ktorej majú všetci zručnosti a nástroje facilitovať náročné momenty svojho života, vzťahov a svojich komunít.