Z HISTÓRIE

Inštitút procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko vznikol v roku 1995 spolu s prvým dlhodobým výcvikom v POP.

Prvý dlhodobý výcvik v POP na Slovensku prebehol pod vedením medzinárodného tímu lektorov: Dr. Ivan Verný, Dr. Jean-Claude Audergon, Dr. Arlene Audergon a Dr. Lane Arye. Vzdelávanie v metóde však na Slovensku prebiehalo už od roku 1990 pod vedením Ivana Verného a Mira Rotha.

Objavenie a udržanie procesovej práce v našom regióne bolo možné vďaka nadšeniu a húževnatej práci Antyho Heretika sr. a jeho organizačného tímu (Anty Heretik jr. a Mária Andrášiová), ktorí sa o organizáciu seminárov, neskôr výcviku a o chod inštitútu starali celých 10rokov. V roku 1994 sa v Stupave konala veľká medzinárodná konferencia Worldwork "Europe in the Fire of Change" za účasti Dr. Arnyho a Amy Mindellovcov a viac ako 200 učiteľov a priaznivcov Procesovej práce z 30 krajín.

Odvtedy Inštitút s novým direktóriom zorganizoval ďalšie výcviky a vzdelávacie programy, viedol niekoľko medzinárodných EÚ projektov a stal sa súčasťou Medzinárodnej organizácie Procesovej práce (IAPOP).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa ako členky a členovia direktória v jednotlivých obdobiach podieľali na rozvoji Inštitútu:

Anty Heretik sr., Anty Heretik jr., Mária Andrášiová, Zlatka Šrámová, Pavel Vohlídka, Sylvia Ondrisová, Keša Mrkvicová, Boris Sopko, Slávka Takáčová, Jana Sarah Kašáková, Brigit Trimajová, Andrej Jeleník, Veronika Pobehová, Andrea Vanyová, Andrea Sváková, Katka Labašová, Petronela Blahovcová, Martina Fedorová.