DOKONČENÉ KURZY A VÝCVIKY

Organizované naším Inštitútom procesorientovanej psychológie

2013 | Posilnení učitelia a učiteľky: tréning na posilnenie osobnosti a líderských zručností

V októbri 2013 sme priniesli na Slovensko švajčiarský program Posilnení učitelia a pracovníci s deťmi a mládežou, ktorý sa úspešne aplikuje vo viacerých krajinách EU. Program sa úspešne rozbehol a získali sme skvelé spätn väzby od učiteľov súkromných škôl Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, Základná škola Narnia a základná škola v Zaježovej.

Zároveň s pilotným projektom autor programu Lukas Hohler vytrénoval skupinu ľudí, ktorí môžu program ďalej ponúkať na Slovensku.

2007-2008 | Výcvik v Kariérovom poradenstve- navigácia v povolaní

Kariérové poradenstvo orientované na zdroje (155h) akreditovaný Ministerstvom školstva v rámci celoživotného vzdelávania.

Svet práce sa stal komplexnejším a rozmanitejším a otázka po zmysle práce, vlastných potrebách a túžbach získava vo všetkých oblastiach na váhe. Práve pre ľudí, ktorí nemajú "jednoduché" predpoklady nájsť si zamestnanie je čoraz dôležitejšie vidieť svoje šance a sily. Tie sa nachádzajú často v celkom nečakaných oblastiach. Niekedy je to jednoducho radosť a nadšenie, aké môžu rozvinúť, keď im práca sedí, ktoré z nich môžu spraviť cenných zamestnancov a spolupracovníkov.

Výcvik je zameraný na osvojenie si metód a princípov "navigácie pri hľadaní povolania": spoznáte rôzne tvorivé postupy aj tradičné psychodiagnostické metódy a naučíte sa využívať v procese rozhodovania v otázkach kariéry a plánovania života u seba, ako aj u druhých ľudí aj "soft" faktory, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenie, "volanie" a predstavivosť.

Od novembra 2007 do novembra 2008 sa úspešne zrealizoval výcvik pre prvú skupinu "Navigátorov v povolaní".

AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME

KEDY:
pondelok 15.2. 2021 17:00 - 20:00h.
pondelok 15.3. 2021 17:00 - 20:00h.
pondelok 19.4. 2021 17:00 - 20:00h
LEKTOR:
Ivan Verný

KEDY:
piatok 5.2. 2021 17:00 - 20:00h
pondelok 1.3. 2021 17:00 - 20:00h
pondelok 29.3. 2021 17:00 - 20:00h
pondelok 26.4. 2021 17:00 - 20:00h
LEKTOR: Ivan Verný

JARNY TRIPTYCH

17.01.2021
KEDY:
6.februára 2021, Telo, telesné symptómy a Big medicine
20.marca 2021 Telo vo vzťahoch
24.apríla 2021 Rastový potenciál vzťahov
LEKTORI: Brigit Roseman Trimajová a Jana Sarah Kašáková