Večery procesovej práce s Ivanom Verným

27.01.2024

KEDY: 29.1. 2024, 26.2.2024, 4.3. 2024, 27.3. 2024 17:00-20:00, 10.4. 2024 17:00-20:00, 24.6. 2024 17:00-20:00 

KDE: online LEKTOR: Ivan Verný

Večery procesovej práce s Ivanom Verným

Srdečne Vás pozývame na online večery s Ivanom Verným, ktoré budú tentokrát ako voňavé trhovisko. Pokiaľ sa budete chcieť aktívne zapojiť, môžete navštíviť niektorý z týchto 3 zaujímavých stánkov.

Kazuistika - supervízie prípadov z terapeutického, pedagogického, poradenského, koučovského alebo iného pracovného kontextu.

 Práca v strede na vlastnej téme - skúmanie vlastných životných tém a ciest. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo záujemci/klientky prinesú. 

Živá supervízia - účastník/čka pracuje v strede ako terapeut/ka s dobrovoľníkom/čkou z kruhu.

Počas večerov sa budeme spoločne učiť zvládať ťažkosti a výzvy v osobnom i profesionálnom vývoji. Práca v strede skupiny je otvorená všetkým, v prípade vyššieho záujmu sa vyberá losovaním. Po práci v strede nasleduje vzdelávacia diskusia pre terapeutky, terapeutov, koučky a koučov, vítaní sú však všetci, ktorí majú chuť zažiť príjemný večer plný zdieľania. Pridajte sa k nám a objavte možnosti osobného a profesionálneho rastu! 

Termíny:

 29.1. 2024 17:00-20:00

26.2. 2024 17:00-20:00

4.3. 2024 17:00-20:00

27.3. 2024 17:00-20:00

10.4. 2024 17:00-20:00

24.6. 2024 17:00-20:00

Organizačné informácie

Kontakty: dankasidorova@gmail.com                        zuzana.lamosova@gmail.com 

Cena:  40 / 32 eur zľavnené vstupné pre 4 a viac večerov/rodičov na rodičovskej/dôchodcov/ študentov/ nezamestnaných

 Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA1Eo_0qnGgkPDDzCwljz-2Z50n-0ukFYpEYzbEIOrIlc1eQ/viewform

 

O lektorovi

Ivan je skúsený psychiater a terapeut, ktorý okrem procesorientovanej práce používa aj metódy a techniky ericsonovskej hypnoterapie, NLP či systemické konštelácie. Vo voľnom čase rád rozvíja vzťahy, spev, alchýmiu džemov a meditačné šmirgľovanie dreva.