Ročný terapeutický kurz

19.12.2022

KEDY: Januar 2022 - December 2023, KDE: Bratislava

Práca s rodinou a jednotlivcom v rámci rodiny.

Pozývame Vás na ročný terapeutický kurz  Práca s rodinou a jednotlivcom v rámci rodiny.

V rámci jednotlivých stretnutí sa budeme venovať práci s párom, rodinou a skupinou, facilitácii konfliktov, práci s jednotlivcom na vzťahových témach.

Kurz povedú lektorky a lektori výcvikového inštitútu POPI a je určený psychológom, lekárom, liečebným a špeciálnym pedagógom, logopédom, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.


Dĺžka trvania kurzu - január 2022 - december 2023
V rámci kurzu absolvujete 180 h teórie a zážitku na sebe
A absolvujete 10hodín individuálnej terapie a 10 hodín supervízie.
Cena za vzdelávanie je 1450 Eur, cenu za individuálne terapie a supervízie si frekventant dohaduje samostatne. Kurz ukončíte krátkou kazuistikou vlastnej práce a teoretickou skúškou.
Tešíme sa na stretnutie s vami.


Cena za vzdelávanie je 1450 Eur, cenu za individuálne terapie a supervízie si frekventant dohaduje samostatne. Kurz ukončíte krátkou kazuistikou vlastnej práce a teoretickou skúškou.

Kontakt: slavka.takacova@gmail.com. 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Fotogaléria