ODKAZY

Na stránke Portlandského procesového inštitútu sú voľne dostupné práce o POP (o procesovom prístupe k panickým poruchám, transformácii konfliktov, z oblasti psychiatrie, organizačného rozvoja etc.) 


Ruth Weyermann: Subjektives Erleben von Körpersymptomen : prozess-orientierte Entfaltung, Perspektiven und Bedeutungen. Unpublished Dissertation, Uni.Basel. 2006

Fenomenologická štúdia skúmajúca ako ľudia popisujú svoje subjektívne prežívanie telesných symptómov a skúmajúca účinky procesových intervencií na vnímanie telesných symptómov. 

https://pages.unibas.ch/diss/2006/DissB_7528.htm


Pierre Morin: Rank and Salutogenesis: A Quantitative and Empirical Study of Self-Rated Health and Perceived Social Status. Unpublished Dissertation, Union Institute and University, 2002

Kvantitatívna štúdia skúmajúca vzťah medzi subjektívnym sociálnym statusom (rank) a subjektívnym vnímaním zdravotného stavu. 

https://www.creativehealing.org/Research.htm


Schuitevoerder, Stephen: Process work contributions to men and power. Unpublished Dissertation, University of Western Sydney, 2000

Kvalitatívna štúdia o moci, privilégiách a ich využívaní u mužov. 

https://library.uws.edu.au/adt-NUWS/public/adt-NUWS20030728.175514/index.html


Hohler, Lukas: At the Point of no Return. Intervening when Physical Violence Escalates among Teenagers. Unpublished Thesis, Antioch University, Zurich, Switzerland 2000

Kvalitatívna štúdia skúmajúca intervencie pracovníkov s mládežou a druhy deeskalačných intervencií, ktoré možno použiť, keď už medzi nimi eskaluje fyzické násilie. Osobitne skúma prínos procesovej práce a procesové intervencie k deeskalácii násilia medzi mládežou. 

https://www.changefacilitation.ch/ v priečinku Lukas Hohler.

Výskum o psychoterapii, do ktorého bola zahrnutá aj popka. Bol zameraný na efektívne faktory v psychoterapii https://www.institut-prozessarbeit.ch/de/Methode/Forschung

Záverečné práce

Naša absolventka Krístína Kačaljaková vytvorila nezvyčajnú záverečnú prácu vo forme Komixu "Kde toľko trčíš".  V tomto komixe spoznávate hnev a učíte sa, ako s ním pracovať s využítím POP.

https://www.artforum.sk/katalog/142892/kde-tolko-trcis?fbclid=IwAR1KBEuX5tYq7WZwJ7FyvzPWSgnKRUYCUSMd0990F318xTsnt8qdIJXEDno