Telo ako liek

Seminár so Sylviou Ondrisovou a Slávkou Takáčovou

Bratislava 26. - 27. júna 2020

Ocitli sme sa v nečakanom a málo predvídateľnom období, ktoré navyšuje nároky na naše fungovanie - vo vzťahoch, v práci, vo vzťahu k sebe samým.


Naše telo je múdre a cez jemné signály nás môže navigovať v náročnejších momentoch, či obdobiach života. Radi by sme sa preto spolu s vami pozreli na to, ako venovať telu viac pozornosti, a ako čítať, čo nám chce povedať.

Zdroje pre sebarozvoj a vzdelávanie

Zaujímavé články, rozhovory, videá s tematom procesovej práce