V krajine snov

Seminár so Slávkou Takáčovou a Sylviou Ondrisovou

Bratislava 4. - 5. septembra 2020

Zobudili ste sa už niekedy celí blažení uprostred toho, ako letíte nad krásnou krajinou? Alebo vystrašení a mokrí v momente, keď vás už už dobiehala príšera? Zaujíma Vás, čo sa deje s vašou mysľou, keď spíte?


Sny sú cestou do iného sveta. Otvárajú nám nové perspektívy, rozširujú naše porozumenie seba, spájajú nás s našimi darmi a ukazujú možnú cestu. Ponúkajú nám radikálne iný pohľad na seba a svoju jedinečnosť, a nové spôsoby riešenia našich ťažkostí. 

Zdroje pre sebarozvoj a vzdelávanie

Zaujímavé články, rozhovory, videá s tematom procesovej práce