VÝCVIK V POP

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii

5,5 ročný výcvikový program s medzinárodnou aj národnou akreditáciou

(najbližší výcvik otvoríme pravdepodobne v roku 2025-6)

Inštitút POPI-Slovensko s radosťou oznamuje, že otvára formálne štúdium - Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní POP terapeuti a terapeutky, výcvikoví lektori a lektorky POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky.

Výcvikový program na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá IAPOP na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej psychológii a na národnej úrovni je akreditovaný na MZ SR cez SIVP ako postgraduálne špecializačné štúdium psychoterapie umožňujúce získať certifikát v psychoterapii ako pracovnej činnosti aj Európsky certifikát pre psychoterapiu a zápis do Zoznamu psychoterapeutov.

Ak máte záujem dostať informáciu o jeho otvorení, napíšte nám na popislovakia@gmail.com

Trojročný tréning v POP facilitácii

3,5 ročný výcvikový program

(najbližší výcvik otvoríme pravdepodobne v roku 2025-6)

Trojročný program je vhodný pre profesionálov a profesionálky pracujúce v pomáhajúcich profesiách, v koučingu, poradkyne a poradcov, pre ľudí ktorí pracujú v oblasti organizačného rozvoja a facilitácie. 

Ak Vás zaujíma tvorivý a celostný prístup k ľudskej skúsenosti ovplyvnený Jungom a systemickým myslením, ktorý smeruje k autentickej podpore vnútorného potenciálu, a chcete si doplniť svoje zručnosti v práci s ľuďmi a so sebou o nové tvorivé nástroje. Je to doplnkové vzdelanie a nepredstavuje ucelený psychoteraputický výcvik. 

Ak máte záujem dostať informáciu o jeho otvorení, napíšte nám  na popislovakia@gmail.com


Zdroje pre sebarozvoj a vzdelávanie

Zaujímavé články, rozhovory, videá o procesovej práci