XXXIII. Česko-Slovenskej psychoterapeutickej konferencie: Frustrácia ako výzva

22.03.2022

KEDY: 2.-3.6. 2022, KDE: Bratislava

XXXIII. Česko-Slovenskej psychoterapeutickej konferencie: Frustrácia ako výzva

Milí kolegovia,

rada by som Vás v mene Výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti informovala o konaní XXXIII. Česko-Slovenskej psychoterapeutickej konferencie, ktorá sa bude konať 2.-3.júna 2022 v Bratislave. Konferencia sa prvý krát bude konať v tzv. hybridnej forme a to prezenčnej v hoteli Sorea Regia Bratislava ako aj v on-line forme.

Téma konferencie: Frustrácia ako výzva.

Našou snahou je vytvoriť atraktívny program, preto už teraz Vám vieme prezradiť, že pozvanie na konferenciu prijali J.Frederickson, Dr. R.Sannwald či MUDr. Peter Pothe. Sme v jednaní aj s ďalšími hosťami, o ktorých budeme priebežne informovať. Anotácie k príspevkom pozvaných hostí nájdete v linku nižšie

Prihlásenie sa k aktívnej účasti trvá do 25.4.2022. Aktívny účastník uhrádza znížený registračný poplatok 50 €.

Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke konferencie: https://kongres-kami.sk/psychoterapia/

Po uzavretí programu budú pridelené kredity od SKP a SLK.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za podporu a pomoc s propagáciou konferencie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie,

Výbor SPS