Worldwork (Práca so svetom) a hlbová demokracia: Nové nástroje pre náročné časy

10.08.2021

KEDY:  3.-4.12.2021 KDE: Bratislava

Lena Aslanidou, M.P.W. a Alexandra Vassiliou, Ph.D.

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nástroje na navigáciu v komunitnom živote. Čelíme sociálnym problémom, politickej polarizácii, klimatickej kríze, pandémii covid19 a všetkým jej dôsledkom. Komunitný život je výzvou.

Ako sa vysporiadame s napätím v našich komunitách? Potrebujeme rozvíjať zručnosti na zvládnutie konfliktov, v našich sociálnych interakciách, komunitách a organizáciách. Na seminári využijeme metódy skupinovej práce prostredníctvom prístupu procesorientovanej psychologie. Používajú sa v rôznych kontextoch s cieľom uľahčiť sociálne napätie a konflikty podnecovaním dialógu a vzťahov medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

Práca so svetovými témami je založená na koncepte hlbokej demokracie. Hlboká demokracia v našom osobnom živote znamená otvorenosť voči všetkým našim vnútorným hlasom, pocitom a skúsenostiam. Nielen tých častí voči tým, ktoré poznáme a podporujeme, ale aj tým, ktorých sa bojíme alebo nie sú dobre známe. Hlboká demokracia vo vzťahoch znamená mať neustále uvedomenie o tom, v čom sú naše rozdiely tiež podobnosťami. V skupinovom živote je to ochota počúvať a vytvárať priestor pre vyjadrenie a rozvíjanie všetkých častí a skúseností. Tento prístup zahŕňa rôzne úrovne našich skúseností a nespočíva iba v obsahu, ale aj v našich pocitových a telesných skúsenostiach, snoch, fantáziách, zmenených stavoch vedomia.

Na seminári vám predstavíme teoretické súvislosti a uvedieme ich do praxe prostredníctvom práce jednotlivca (vnútornej práce), vo dvojiciach, malých skupinách, ako aj vo veľkej skupine. Budeme skúmať: skupinovú dynamiku a vzťahy v skupinách, komunity ako ľudské polia, stereotypy a utláčanie, a ako sa objavujú v ľudskej interakcii. Tento seminár je pre každého, koho zaujíma porozumenie a rozvíjanie skupinových skúseností bez ohľadu na to, či je v úlohe facilitátora/ky alebo člena/ky skupiny.

Organizačné informácie

MIESTO: Bratislava

Termín: 3.-4. 12. 2021 2 celé dni

Seminár bude tlmočený do slovenčiny

Registrácia: https://form.jotform.com/212306293606350

CENA:

Pri zaplatení do 30.10.2021 je zvýhodnená cena 130€.

Cena pri zaplatení po 1.11.2021 je 160 €.

Zľava pre členov POPI je 10€.

STORNO POPLATKY - ak zrušíte svoju

účasť na seminári najneskôr 4 týždne pred podujatím, storno poplatok neúčtujeme. Po 4 týždňoch do 2 týždňov pred konaním podujatia sa účtuje poplatok 50% z celkovej sumy. Pri stornovaní 2 týždne a menej pred konaním akcie účtujeme celú sumu. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu. K plneniu stornopoplatkov sa zaväzujete svojím prihlásením sa cez formulár. 

Alexandra Vassiliou, PhD., Dipl. POP

je psychoterapeutka, facilitátorka riešenia konfliktov a učiteľka POP, žije v Grécku a pracuje lokálne i medzinárodne. Vypracovala školenia o riešení konfliktov a budovaní tímu pre školy, organizácie a MVO. Je zakladajúcou členkou Processwork Hub v Aténach. Spolu so spolupracovníkmi organizuje a facilituje akcie v komunite, ktoré sa zaoberajú problémami marginalizácie, ľudských práv a budovania komunity. www.processworkhub.gr 

Lena Aslanidou M.P.W., dipl POP

je psychoterapeutka a trénerka POP. Je vyškolená aj v Systémovej. Organizuje školenia v Grécku i v zahraničí v oblasti riešenia konfliktov, skupinového procesu a budovania komunity. Spolu so spolupracovníkmi/čkami centra Processwork Hub organizuje a facilituje akcie, ktoré sa zaoberajú problémami marginalizácie, ľudských práv a budovania komunity. Spolupracuje so súkromnými a verejnými organizáciami v Grécku i v zahraničí. www.processworkhub.gr

Alexandra Vassiliou, PhD., Dipl. POP

Lena Aslanidou M.P.W., dipl POP