Práca s kolektívnou históriou

13.11.2020

KEDY: 13. - 15.11.2020, LEKTORI: Boris Sopko a Neus Andreu Monsech,

  KDE: ONLINE    Prístup procesovej práce k minulosti. 

"... ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať a že žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom ani nemôže byť zabudnuté..." (Preambula zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa)

Všetci sme svedkami rastúceho napätia na politickej scéne na celom svete. Polarizácia a fragmentácia spoločnosti preniká až do našich priateľstiev a rodín. Zdá sa, akoby duchovia minulosti znovu naberali na sile. Tento nebezpečný scenár nás môže doviesť až k novým

výbuchom násilia. Z tohto dôvodu veľa ľudí hľadá spôsob, ako prispieť k depolarizácii spoločnosti a nájsť témy, ktoré by nás aj napriek našej rôznosti spájali. Tento seminár je našim príspevkom k týmto iniciatívam.

Na tomto zážitkovom seminári predstavíme koncept tranzičnej spravodlivosti a spôsobmi zachádzania s bolestivými témami z minulosti. Budeme tiež pracovať s horúcimi témami, ako sú napríklad rod, dynamika vzťahu medzi východom a západom, transgeneračná trauma.

Ponúkneme užitočnú teóriu a tiež individuálne a párové cvičenia a skupinové interakcie. Seminárom získate viac uvedomenia o diverzite a taktiež sa dozviete o:

  • dôležitosti a úlohe traumatickej kolektívnej minulosti v súčasnej polarizácii,
  • facilitačných zručnostiach a metazručnostiach na podporu diskusií o horúcich spoločenských témach,
  • o signáloch eskalácie a deeskalácie a intervenciách na podporu transformácie konfliktu,
  • zvýšite svoje uvedomenie o diverzite,
  • internalizovanom útlaku,
  • zodpovednosti a možnostiach nápravy.

Váš záujem a prítomnosť sú pre nás kľúčové. Veríme, že to čo sa naučíme počas týchto 4 dní nás všetkých inšpiruje k nájdeniu tvorivých spôsobov, ako osloviť rôzne napätia vo svete a v našej každodennej realite, a pomôžu predchádzať možnému násiliu v našich rodinách, komunitách a v spoločnosti.

Obsah seminára môže byť špeciálne užitočný pre mediátorov, terapeutky, facilitátorky, pedagógov, aktivistov, političky, rodičov a ľudí, ktorí majú záujem o proces-orientovanú psychológiu. Okrem toho bude seminár nápomocný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu a o zmenu vo svete.

Počas niektorých večerov budú prebiehať záujmové stretnutia zorganizované účastníkmi a účastníčkami seminára. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto: Online

Seminárny poplatok: Poplatok pri včasnej registrácii do 23.10.2020 je 150€. Po tomto dátume je seminárny poplatok 190€. Vašu registráciu považujeme za platnú po vyplnení registračného formulára a po zaplatení seminárneho poplatku na nižšie uvedený bankový účet.

Bankový účet: IBAN: SK86 8330 0000 0028 0130 0539

BIC: FIOZSKBAXXX, Variabilný symbol (VS): 072020

Komentár: kolektívna história

Registračný formulár: https://forms.gle/6RC4fzAAu589ABr3A

Kontaktná osoba: Veronika Holíková, holikova.veronika@gmail.com, +421 948 762 992 

Jazyk: Seminár bude tlmočený simultánne z angličtiny do slovenčiny.

LEKTORI

Boris Sopko, Dipl. PW.

Som pôvodne klinický psychológ a psychoterapeut. Počas mojej profesionálnej praxe sa snažím prispieť k transformácii náročných životných skúseností jednotlivcov, skupín a komunít. Fascinuje ma život a nekonečnosť vesmíru. Narodil som sa a vyrástol na východe Slovenska a v súčasnosti žijem s mojou partnerkou Neus a našimi deťmi - Jakubom a Sofiou v Barcelone.

Neus Andreu Monsech, Dipl. PW.

Posledných 15 rokov sa venujem skupinovej facilitácii, lektorstvu a konzultačnej činnosti pre organizácie. Mojou vášňou je podpora organizácií, komunít, skupín a ľudí v čase zmien alebo krízy. Dôverujem, že náročné momenty sa s potrebnou podporou môžu stať jedinečným zdrojom múdrosti, rastu a rozvoja. Nadchýňa ma, keď vďaka facilitácii ľudia, organizácie a spoločnosť dokážu premeniť napätie v tvorivosť, ktorá ich vedie k posunu vpred a bližšie k ich potenciálu. Slovensko - túto prekrásnu a prekvapujúcu krajinu, ktorá je zároveň aj rodiskom môjho partnera Boris Sopka, som začala spoznávať pred 9 rokmi a veľmi sa teším na príležitosť učiť tu spolu s ním. 

HARMONOGRAM

Piatok 13.11.2020 od 14:00 do 18:00

Sobota 14.11.2020 od 9:00 do 13:00 a od 14:30 do 16:30

Nedeľa 15.11.2020 od 9:30 do 13:00 a od 14:30 do 16:30

Pondelok – Len pre formálne študentky a študentov POP

 16.11.2020 od 9:30 do 13:00 a od 14:30 do 16:30