(NE)VŠÍMAJ SI TO

03.07.2021

KEDY: 17. - 19. 9. 2021 LEKTORI: Sylvia Ondrisová a Matúš Bakyta

(NE)VŠÍMAJ SI TO

Zážitkový seminár o práci s emóciami a vnútornou silou.

17. - 19.9.2021 

vo Vzdelávacom centre Zaježová"

 Seminár už je naplnený
Pre záujemcov o výcvik je ešte možnosť registrácie. Bližšie info na sylvia.ondrisova@gmail.com

"Zahryzni si do jazyka, chlapci neplačú, si zlé dievčatko, nikto ťa nebude chcieť" - sú posolstvá, ktoré sa nám od detstva vrývajú pod kožu. Naša kultúra, škola a často aj rodina nás učia potláča vlastné pocity.

Naozaj sú hnev, strach, smútok, pocit zranenia, a mnohé ďalšie takí nevítaní hostia? Prečo nás teda evolúcia nimi obdarila v takej pestrosti a intenzite?

Na seminári prizveme emócie s láskavosťou a zvedavosťou. Pozrieme sa bližšie načo ich vlastne máme, aký význam a cenu pre nás majú. A vnesieme nástroje, ktoré nám umožnia ich vnímať a regulovať spôsobom, ktorý môže byť posilňujúci aj liečivý. Veríme, že keď zmeníme náš vzťah k emóciám - akokoľvek sú pre nás zložité či neľahké - odmenia sa nám svojou múdrosťou. Vnesú novú starostlivosť a navigáciu - vo vzťahu k sebe a k iným. Paradoxne nás môžu urobiť viac živými či ľudskými. Radi sa na túto citlivú cestu vydáme spolu s vami...

Lektorská dvojica: Sylvia Ondrisová www.sylviaondrisova.com a Matúš Bakyta www.refreshed.sk  

Organizačné pokyny

Miesto: Zaježová (ak situácia dovolí)

Čas: Seminár začína v piatok o 17:00, končí v nedeľu o 13:00.

Seminárny poplatok: 175 (zahŕňa program, ubytovanie, plnú penziu a občerstvenie).

Počet miest je limitovaný.

Zľavy: sú možné po konzultacii s lektormi, napr. pre študentky a študentov, alebo rodičov samoživiteľov, prípadne ak vám vaša ekonomická situácia neumožňuje zaplatiť plnú sumu. 

Registrácia: https://forms.gle/QvkmXTe946LW9zro9

Storno poplatky: Ak zrušíte svoju účasť po 1.9.2021 a nenájdete za seba náhradu, bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške 50%, pri zrušení po 8.9.2021 celá suma. V prípade neuskutočnenia seminára z dôvodu protiepidemických opatrení Vám vrátime plnú sumu. Ďakujeme za pochopenie.