Nástupište č. 9 a ¾ procesorientovaná práca so signálmi s jednotlivcom, vzťahom a skupinou

23.12.2021

Kedy: 25. -26. 02. 2022 Lektori:  Jana Sarah Kašáková a Boris Sopko

Nástupište č. 9 a ¾  

práca so signálmi u jednotlivcov, vzťahov a skupiny

s Janou Sarah Kašákovou a Borisom Sopkom

Vo vlastnom sebarozvoji alebo pri sprevádzaní druhých ľudí je užitočné nachádzanie nových informácií a perspektív k aktuálnym problémom. Na to, aby sme ich našli, potrebujeme vyjsť zo známeho sveta a vybrať sa do neznáma, do nového sveta. 

Harry, Ron a Hermiona do nich vstupovali cez nástupište č. 9 a ¾. Aj my budeme hľadať takéto vstupy - budeme trénovať vnímanie zvyčajne prehliadaných alebo marginalizovaných signálov, intervencie na ich uchopenie a rozvíjanie techník vedúcich k odhaleniu ich významu. 

Takisto sa budeme venovať postojom, ktoré vedú k tvorivému a efektívnemu použitiu techník a intervencií (napr. hravosť, zvedavosť, figliarstvo, myseľ začiatočníka, ...). Získané zručnosti a postoje sú využiteľné vo vlastnom sebarozvoji a v práci a sprevádzaní v individuálnej terapii, koučingu, facilitácii vzťahov alebo skupín.

Tento seminár je určený pre záujemkyne a záujemcov o procesovú prácu, pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť zručnosti pre prácu s prekvapivými, rušivými či fascinujúcimi zážitkami u seba samých a u druhých ľudí. Seminár je určený aj pre záujemcov a záujemkyne o výcvik v procesovej práci, ktorý sa otvára na jeseň 2022. Viac info o výcvikoch viď: https://www.processwork.sk/ 

Organizačné informácie

MIESTO: Bratislava, Yoga House

Termín: 25.-26. 02. 2022

Čas: 09:30 - 18:30.

Registrácia: https://form.jotform.com/212306293606350

Cena:

Pri zaplatení do 31.01.2022 je zvýhodnená cena 120€.

Cena pri zaplatení po 31.01.2022 je 150 €.

Zľava pre členov POPI je 10€.

Zľava možná pre účastníkov v ťažšej životnej situácii, kontaktujte organizátorku popislovakia@gmail.com


PLATBY:

Názov účtu: POPI SLOVENSKO

IBAN: SK86 8330 0000 0028 0130 0539

BIC/SWIFT code: FIOZSKBAXXX

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Do poznámky prosím napíšte svoje meno a názov seminára: Nástupište

Vaša registrácia je platná až platbou za seminár. 


STORNO POPLATKY - ak zrušíte svoju účasť na seminári najneskôr 4 týždne pred podujatím, storno poplatok neúčtujeme. Po 4 týždňoch do 2 týždňov pred konaním podujatia sa účtuje poplatok 50% z celkovej sumy. Pri stornovaní 2 týždne a menej pred konaním akcie účtujeme celú sumu. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu. K plneniu stornopoplatkov sa zaväzujete svojím prihlásením sa cez formulár.

Boris Sopko, Dipl. POP

je facilitátor individuálnych, vzťahových a skupinových procesov. Žije v Barcelone so svojou ženou Neus, synom Jakubom a dcérou Sofiou. Pôsobí medzinárodne prevažne v Katalánsku/Španielsku, Slovensku a Ukrajine. Posledné roky sa venuje hlavne vzdelávaniu budúcich kolegýň a kolegov. Fascinuje ho nekonečnosť vesmíru, hĺbka ľudských skúseností a prepojenosť individuálneho s kolektívnym.

Jana Sarah Kašáková, Dipl.POP  

je psychoterapeutka so súkromnou praxou v Piešťanoch a učiteľka a garantka procesovej práce POPI-Slovensko. V neposlednom rade sa zaujíma o témy zdravia a choroby, dlhodobé vzťahy, osobnú transformáciu. Mimo to sa venuje výtvarnej tvorbe, najmä maľbe, ale aj tapisérii, asamblážam, keramike. Dom, v ktorom žije spoločne so svojím mužom a psíkom, sa postupne mení na ateliér a galériu v jednom. Má dve dospelé deti, ktoré už vyleteli z hniezda. V lete vydala svoju prvotinu, zbierku poézie Živá s vlastnými ilustráciami.