Magická hlbočina – Zmenené stavy vedomia

03.11.2020

KEDY: 3.-6.12.2020

LEKTORI: Ivan Verný a Jana Sarah Kašáková

KDE: ONLINE

Workshop je vhodný pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách, koučky, facilitátorky, ktoré majú záujem o svoj (nielen) profesionálny rast. Fokus prác, cvičení a diskusií bude na procesorientovanej práci so zme- nenými stavmi vedomia. Zaujímať nás budú aj procesy terapeuta/ky a facilitátorka/ky a ako tieto tvorivo využiť v práci s klientom.

Výzva: Ak sa rozhodnete zúčastniť supervízneho seminára, chceme vás pozvať ešte pred seminárom sa- motným, aby ste si všímali, ktoré zmenené stavy vedomia vás zaujímajú a ktorým z nich by ste sa počas seminára chceli venovať a skúmať ich s využitím procesorientovaných metód. Môžu to byť hádky, nutkanie tráviť čas sledovaním videí, na sieťach, FOMO, témy spojené s jedlom, ortorexia, hnev, nálady, náslilie, závislosti a psychiatrické ochorenia v rodine a podobne.

Ivan Verný je psychoterapeut žijúci vo Švajčiarsku, senior učiteľ a garant vzdelávania v procesovej práci nielen v POPI-Slovensko, ale aj v Zurichu, v Prahe. Okrem POP sa venuje systemickej práci, NLP, rád su- perviduje a vyzýva skryté talenty. Dobre si rozumie s drevom a šmirglom pri tvorbe talking sticks, miluje knihy, anekdoty a poéziu, hudbu, pohyb a umenie stárnuť, Venuje sa alchémii pri tvorba džemov a prepá- janí svetov.

Jana Sarah Kašáková je psychoterapeutka, so súkromnou praxou v Piešťanoch, učiteľka a garantka pro- cesovej práce POPI-Slovensko. V neposlednom rade sa zaujíma o témy zdravia a choroby, dlhodobé vzťahy, osobnú transformáciu. Mimo to sa venuje výtvarnej tvorbe (maľby, tapisérie, asambláže, keramika) a mohlo by sa zdať, že svoj dom mení na ateliér a galériu v jednom.

Soňa Soňa Patúcová, Roviny ponoru II, 2015.
Soňa Soňa Patúcová, Roviny ponoru II, 2015.

MIESTO A ČAS KONANIA:

Online zoom
Začiatok v piatok 4.12.2020 od 15.00-17.00, následne v sobotu 9:00-17:00 v troch 2-hodinových blokoch s dvoma hodinovými prestávkami a v nedeľu v dvoch dvojnodinových blokoch 8.30-10.30 a 11.30-13.30

KONTAKT A INFORMÁCIE:

produkcia.popi@gmail.com

CENA:

120€ pri zaplatení do 22.11.2020. Cena pri zaplatení po tomto termíne 150€.

PLATBY:

Je potrebné uhradiť vopred.

Bankové spojenie
Názov účtu: Inštitút Procesorientovanej PsychológieČíslo účtu: 2801300539/8330
IBAN: SK86833 000 0000 2801300539Peňažný ústav: Fio banka, Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

STORNO POPLATKY:

Ak zrušíte svoju účasť a nájdete za seba náhradu, nebude vám účtovaný žiadny storno poplatok; pri zrušení bez nájdenia náhrady vám bude účtovaná plná suma. Za porozumenie ďakujeme.

Upozornenie:

Tento seminar je vzdelávacou a sebarozvojovou aktiv- itou procesovej práce a nie je náhradou za psychoter- apiu, účasťou na ňom deklaruje účastnik, účastnička vlastnú zodpovednosť za svoj proces.