Kde si stúpam na otlak?

19.01.2021
KEDY:

pondelok 15.2. 2021 17:00 - 20:00h.
pondelok 15.3. 2021 17:00 - 20:00h.
pondelok 19.4. 2021 17:00 - 20:00h
LEKTOR:
Ivan Verný

Kde si stúpam na otlak?
Večery procesovej práce s Ivanom Verným

Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesovo orientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na workshopy s Ivanom Verným.

Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo záujemci/klienti prinesú. Ak bude záujemcov /záujemkýň o prácu v strede viac, vyberá sa losovaním (cca 5-6 ľudí/ 3h.). Po práci v strede môže nasledovať diskusia v skupine, čiže akcia má aj vzdelávací charakter pre terapeutky/terapeutov či koučky/koučov.

Organizačné pokyny

Forma: Online, platforma ZOOM
Čas: 17:00 - 20:00
Seminárny poplatok:

36 eur za večer
60 eur za dva večery
90 eur za všetky tri večery


Kontakt:

Zuzana André, 0902463276,zuzana.lamosova@gmail.com
Danka Sidorová, 0911565243,dankasidorova@gmail.coma

Registrácia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVimcJ49-zpzGevnNBBdSRRefJiuSZT48mijUqM8g7K_Ptg/viewform


LEKTOR

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW sa narodil na Slovensku a v roku 1969 odišiel s rodičmi do Švajčiarska, kde má dnes súkromnú psychiatrickú a psychoterapeutickú prax v Zürichu. Okrem procesovo orientovanej práce (POP) a ericsonovskej hypnoterapie používa NLP, systemické konštelácie a supervíziu zameranú na umelecké metódy. Od roku 1990 vyučuje v Čechách a na Slovensku POP a systemické konštelácie. V súčasnosti sa okrem svojej praxe orientuje na prácu s mužskými skupinami, prácu s traumou a koučovanie lídrov a tímov v rôznych organizáciách Európy. Je držiteľom Európského certifikátu psychoterapie. Vo voľnom čase rozvíja vzťahy, spev, alchýmiu džemov a meditačné šmirgľovanie dreva.

Viac o lektorovi a procesovej práci v rozhovore s Ivanom Verným (zdroj: Jan Honzík pro Magazín Maitrea):https://centrum-lavka.cz/ivan-verny-procesove-orientovana-psychoterapie-rozhovor