KAZUISTIKY - 4 večery s Ivanom Verným

19.01.2021

KEDY:
piatok 5.2. 2021 17:00 - 20:00h
pondelok 1.3. 2021 17:00 - 20:00h
pondelok 29.3. 2021 17:00 - 20:00h
pondelok 26.4. 2021 17:00 - 20:00h
LEKTOR: Ivan Verný

O ČOM TO BUDE?

Kazuistika, resp. supervízia prípadov, je dôležitá súčasť výcviku. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie profesionálnej kvality. Keďže ponúkam prácu v skupine, budeme sa učiť spoločne zvládať ťažkosti a výzvy,ktoré sa objavujú vo vývoji každej profesionálky/profesionála, či už v terapeutickom, pedagogickom,poradenskom, koučovskom alebo inom kontexte. Počas supervíznych večerov sa budeme venovať neistotám, strachom,technickým, etickým, organizačným a iným otázkam, ktoré záujemkyne a záujemci prinesú. Supervízia je otvorená nielen pre študujúcich POPky, ale pre všetkých, ktorí/é majú záujem o svoj profesionálny rast.Organizačné pokyny

Forma: Online, platforma ZOOM
Čas: 20:00

Seminárny poplatok:

30€ / 1 večer
alebo
100€ / 4 večery

Ponúkame 5 EUR zľavu pre matky a otcov na materskej/rodičovskej dovolenke

Kontakt:

Zuzana André, 0902463276,zuzana.lamosova@gmail.com
Danka Sidorová, 0911565243,dankasidorova@gmail.coma

Registrácia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUIJEtmMHjzQsSzJiaZOSa9tz0wXuC0nRpPMflinnMrqx2w/viewform


LEKTOR

Ivan Verný, 68-ročný psychiater a procesorientovaný psychoterapeut, ktorý vášnivo, provokatívne a láskavo superviduje už väčšiu polovicu svojho života.