POPI Slovensko
popi(at)processwork.sk

tel. č.: +421 0907/ 460 058

 

Novinky e-mailom

Ak chcete automaticky dostávať najnovšie informácie o dianí v POPI (semináre, udalosti, oznamy, mesačný súhrn noviniek na stránke POPI atď.), zaregistrujte sa.

 

Vaša e-mailová adresa

Registrácia

Zrušenie registrácie

 

Heyoke

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

 

Odvaha k rastu: vnútorná autorita ako navigátor v živote. 

 

8-9.apríla 2016

 

Bratislava

povedú Sylvia Ondrisova a Slávka Takáčová

 

Na  tomto  seminári sa pokúsime skontaktovať vás s vašou vnútornou autoritou, silou či múdrosťou,  ktoré vám pomôžu vstupovať  do  výziev a nestrácať pritom seba. Pomôže  nám  pri  tom tiež archetyp  Blázna,  ktorý  s dôverou do neznáma  vstupuje

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Odvaha k rastu: vnútorná autorita ako navigátor v živote

 

29-30.apríla 2016

 

Bratislava

povedú Sylvia Ondrisova a Slávka Takáčová

 

Pre väčší záujem ponúkame aj druhý termín- na  tomto  seminári sa pokúsime skontaktovať vás s vašou vnútornou autoritou, silou či múdrosťou,  ktoré vám pomôžu vstupovať  do  výziev a nestrácať pritom seba. Pomôže  nám  pri  tom tiež archetyp  Blázna,  ktorý  s dôverou do neznáma  vstupuje

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Hranica ako transformačná zóna

 

23. apríla 2016, v Banskej Bystrici.​

 

Banská Bystrica

povedie Jana Sarah Kašáková

 

Na workshope vám predstavíme procesovú prácu alebo procesorientovaný prístup k človeku a k práci na sebe​, základné princípy, východiská a uvažovanie, zamerané na hľadanie významu, účelu cez zážitok, skúsenosť a uvedomenie si toho, čo je a čo sa nám deje. Budeme nás otravuje a vyhľadať poklady v tom, čo rušuje, aj cestičky, ako ísť za tým, po čom túžime.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Od zamrznutia k plynulosti: procesorientovaný prístup k traume a zneužívaniu 

 

6-8.mája 2016

 

Bratislava

povedú Clare Hill a Boris Sopko

 

Väčšina z nás, či už ako ženy alebo muži, v detstve alebo v dospelosti zažila v osobných životoch, v rodine či v práci traumatické momenty a zneužívanie. Mohli sme sa stať ich obeťou, možno sme ich sami spáchali alebo sme boli ich svedkami. Mohli súvisieť s kultúrou a dobou v ktorej sme žili a mohli súvisieť s našim vnútrom.Na seminári budeme skúmať tieto zážitky použitím procesorientovaného prístupu a budeme sa učiťako sa započúvať do ich jazyka a porozumieť ich odkazu ako transformovať zaseknutie či zamrznutie
do pohybu a fluidity.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Ekológia emócií

 

18. júna 2016

 

Banská Bystrica

povedie Jana Sarah Kašáková

 

Ak emócie potlačíme, ich energia si v našich vzťahoch, v práci, či v tele neriadene hľadá cestičku, kadiaľ by sa mohla ukázať, prejaviť, dostať pozornosť... A potom sa občas stáva, že sa z nás už pri malom podnete vyvalí bezbreho von... Je to “ekologické”? Ako inak pristupovať k emóciám? Ako tento potenciál využiť, aby v konečnom dôsledku neskončil na smetisku ako nechcený odpad? Majú emócie vôbec nejaký účel? A čo je to tá ekológia či recyklácia emócií?

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Vlastniť svoju moc- Riešenie konfliktov a vedomé používanie svojej sily

 

10-11.jún a 7-8.október 2016

 

Bratislava

povedie Sylvia Ondrisova

 

V rámci 2 seminárov (jún a september) prepojíme základné zručnosti riešenia konfliktov, zvládania emócií s prístupom procesovej práce k týmto témam a k téme moci. Vytvorenie kontaktu so svojou silou a vedomé používanie vlastnej moci bude jednou z hlavných náplní oboch seminárov. Obe seminárové časti budú na seba nadväzovať a poskytnú teoretický rámec, praktický nácvik i zážitkové cvičenia k téme riešenia konfliktov a práce so situáciami (bez)moci. Je možné prihlásiť sa len na jednu seminárnu časť.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Výcvik v procesorientovanej psychológii

 

Jeseň 2016

 

Bratislava

 

Inštitút procesorientovanej psychológie (POPI-Slovensko) s radosťou oznamuje, že na jeseň 2016 plánuje otvoriť ďalší Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP), známej aj ako procesová práca. Výcvik garantujú a povedú diplomovaní procesorientovaní terapeuti a terapeutky POPI-SK. Výcvikový program spĺňa kritéria medzinárodnej organizácie IAPOP na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej psychológii a na národnej úrovni bude akreditovaný na MZSR cez SIVP ako postgraduálne špecializačné štúdium psychoterapie umožňujúce získať aj Európsky certifikát pre psychoterapiu.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Ďalšie inštrukcie a profily učiteľov/iek tu... (v .pdf)

 

 

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

 

 
23.4.2016 Jana Sarah Kašáková: Hranica ako transformačná zóna. Úvod do POP. Banská Bystrica.

9-11.9.2016 Alexandra Vasiliou a Lena Aslanidou - intervencie po negativnom feedbacku, zmena rol, terapeutova rola v systeme, multiple roly, contextualny rank, gender..

25.-29.11.2016 Sylvia Ondrisova a Boris Sopko - Leadership, facilitation and eldership

 

hore

 

MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

Focus Empathy Berlin

 

21-25.apríla 2016

Berlín, Nemecko
 

 

Zažite týždeň seminárov s Ivanom a Marianne Verny, Achimom Goeresom a Tajnou Hetzer, Arnym a Amy Mindell a Lane Arye za špeciálnu cenu pre Slovákov. Viac na 

http://www.focus-empathy.eu/

 

 

hore

 

KURZY A VÝCVIKY

Posilnení učitelia a učiteľky: tréning na posilnenie osobnosti a líderských zručností

 

V októbri 2013 sme priniesli na Slovensko švajčiarský program Posilnení učitelia a pracovníci s deťmi a mládežou, ktorý sa úspešne aplikuje vo viacerých krajinách EU. Program sa úspešne rozbehol a získali sme skvelé spätn väzby od učiteľov súkromných škôl Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, Základná škola Narnia a základná škola v Zaježovej. Momentálne sa realizujú 2 behy v Bratislave a v Banskej Štiavnici.

 

Zároveň s pilotným projektom autor programu Lukas Hohler vytrénoval skupinu ľudí, ktorí môžu program ďalej ponúkať na Slovensku. Ak máte záujem o program, kontaktujte Mgr. Veroniku Pobehovú, ktorá je v súčasnosti kontaktnou osobou a spolu-koordinátorkou na Slovensku.

 

Mgr. Veronika Pobehová povver293@gmail.com, +421 908 512

470

 

Podrobnejšie informácie o programe tu... (v .pdf)

 

Ukážka príručky programu tu... (v .pdf)

Výcvik v Kariérovom poradenstve- navigácia v povolaní

 

Kariérové poradenstvo orientované na zdroje (155h) akreditovaný Ministerstvom školstva v rámci celoživotného vzdelávania.

 

 

Svet práce sa stal komplexnejším a rozmanitejším a otázka po zmysle práce, vlastných potrebách a túžbach získava vo všetkých oblastiach na váhe. Práve pre ľudí, ktorí nemajú "jednoduché" predpoklady nájsť si zamestnanie je čoraz dôležitejšie vidieť svoje šance a sily. Tie sa nachádzajú často v celkom nečakaných oblastiach. Niekedy je to jednoducho radosť a nadšenie, aké môžu rozvinúť, keď im práca sedí, ktoré z nich môžu spraviť cenných zamestnancov a spolupracovníkov.


Výcvik je zameraný na osvojenie si metód a princípov "navigácie pri hľadaní povolania": spoznáte rôzne tvorivé postupy aj tradičné psychodiagnostické metódy a naučíte sa využívať v procese rozhodovania v otázkach kariéry a plánovania života u seba, ako aj u druhých ľudí aj "soft" faktory, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenie, "volanie" a predstavivosť.

 

Detailnejšie informácie o výcviku nájdete vo formáte tu...

 

Od novembra 2007 do novembra 2008 sa úspešne zrealizoval 1 beh výcviku, ktorý absolvovala prvá skupina "Navigátorov v povolaní". Kontakty nájdete tu..

 

hore

 

SPRIAZNENÉ PODUJATIA

 

Pozri www.processwork.cz pre spriaznené podujatia v Čechách.

 

Vrele odporúčame seminár 10-12.7.2015 s Marianne Verny a Sabinou Poulsen Snové dvere k ceste tvojej duši. Viac info nájdete na http://www.dreamdoors.cz/

 

Systemicko-konštelačná práca

vedie Zlatka Šramová

 

Termíny 2015:

 

kontaktná osoba Zuzka Bajkaiová zubajka@gmail.com

14.3. 2015 Bratislava

27.6.2015 Bratislava

2.-4.10.2015 Zaježová

28.11.2015 Bratislava

 

kontaktná osoba Mirka Raczová alba@albacentrum.sk Nitra

7.3.2015 Nitra

6.6.2015 Nitra

26.9.2015 Nitra

 

Kontakt Michaela Pribilincová pribilincova@gmail.com

18.4.2015 �iar nad Hronom

 

Ivan Verný bude robiť 21-22.3.2015 supervíziu systemických konštelácií v Prahe, org: Helena Jiránková <helena.jirankova@gmail.com> +420 775 908 909 a so Zlatkou Šramovou 30-31.5.2015 v Bratislave. Viz pozvanka tu.

 

hore

 

 

PROJEKTY

PROJEKT LEARNING AT THE GATES OF DIVERSITY

 

Podpora vzdelávania v procesorientovanej psychológii pre ľudí zo Slovenska- študijné cesty do zahraničia/ v zahraničí

 

GruntvigPOPI Slovensko úspečne zavŕšilo projekt Learning at the gates of Diversity určený na podporu vzdelávania v proces- orientovanej psychológii vo Veľkej Británii, Írsku a Poľsku.

 

Podrobné informácie o projekte nájdete na stránke http://gatesofdiversity.webnode.sk/

PROJEKT UNIVERZUM

 

POPI-Slovensko bol partnerom v  úspešnom projekte Univerzum financovanom Európskym sociálnym fondom, ktorý sa realizuje v období od 1. augusta 2005 do 31. júla 2007. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvalifikácie a adaptability učiteľov sekundárneho vzdelávania, lektorov ďalšieho vzdelávania (výchovní poradcovia, koordinátori primárnej prevencie), absolventov vysokej školy pedagogickej UKF Nitra – učiteľov, odborných zamestnancov PPP, CVPP (Pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie) v rámci západného Slovenska.

 

Podrobné informácie nájdete na: http://www.esfporadna.sk/

 

PROJEKT EMPOWERED FACILITATORS: From Social Tension to Creativity and Community

 

POPI-Slovensko momentálne realizuje dvojročný projekt podporený Európskym programom celo�ivotného vzdelávania Grundtvig zameraný na zvyšovanie uvedomenia rôznorodosti a sociálnych tenzií a vzdelávanie v zručnostiach facilitovať sociálnu zmenu. Projekt realizujeme s partnermi s Poľska, UK a Čiech. Viac na  http://www.empoweredfacilitators.eu/

hore

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

 

Toto sú len všeobené organizačné pokyny, primárne platia pokyny uvedené na oficiálnej pozvánke, resp. prihláške na dané podujatie.
 

Prihlášky:

 

Prihláška je po jej akceptovaní organizátorom (kontaktnou osobou) záväzná,  údaje posielajte najlepšie mailom, v predmete uveďte názov a dátum seminára, v správe svoje meno, nejaké svoje identifikačné číslo pre variabil. symbol, kontakt (email, telefón), prípadne iné konkrétne požadované údaje či poznámky. Ak Vám do 3 dní nepríde potvrdenie o prijatí prihlášky, informujte sa u kontaktnej osoby. Po termíne uzávierky prihlášok možno ešte kontaktovať organizátora, či sú ešte náhodou voľné miesta a možnosť prihlásiť sa.

 

Platby za semináre:

 

Ceny sa pohybujú v dvoch základných pásmach- zvýhodnené a normálne.

Zvýhodnené- platiaci viac ako zvyčajne mesiac pred akciou/ seminárom

Normálne- platiaci menej ako zvyčajne mesiac pred akciou/ seminárom

 

Platby uskutočnite najlepšie bankový prevodom na účet: POPI-Slovensko, č.ú.: 4016795416/7500, konštant. symbol: 0308, variabilné číslo –použite nejaké svoje identifikačné číslo (napr. dátum narodenia a pod.), resp.číslo uvedené na pozvánke. Do správy pre príjemca uveďte svoje meno (kvôli jednoduchej identifikácii).
 

V prípade platby poštovou poukážkou pošlite mail organizátorovi akcie s údajmi o vašej platbe, aby ju bolo možné identifikovať.


Účastníci akcií/ seminárov zo zahraničia

Uvedomujeme si, že úhrady cez banku sú v cezhraničnom styku ešte stále nákladné a aj trochu komplikované, preto účastníci zo zahraničia môžu výnimočne platiť na až mieste konania, pokiaľ sa nedá inak (poštou a pod.). Cena, ktorú zaplatia za seminár sa bude odvíjať od času, kedy sa prihlásili (vid predchádzajúci odsek)

Zľavy

Pri organizovaní seminárov a rôznych akcií, POPI – Slovensko môže poskytnúť zľavu. Sme vďační za každú rôznorodosť, ktorá takto môže vstúpiť na scénu a boli by sme radi keby semináre/akcie boli dostupné čo najširšej komunite. Zľavy a iné výhody sa obyčajne vzťahujú na jednotlivcov, ktorí sú objektívne/ subjektívne spoločensky a inak, znevýhodnení (rodičia na MD, samoživitelia/ky rodín, nezamestnaní/né, študenti/tky…).

O poskytnutí štipendia rozhodne organizátor.

Podmienky zľavy

Počet štipendijných miest je spravidla 10% z hornej hranice účastníkov, (teda na seminári pre 50 ľudí je k dispozícii 5 štipendijných miest)
Výška zľavy - spravidla 10 Eur alebo maximálne 40% zo základného poplatku (podľa dátumu prihlásenia) bude “uhradených prácou” podľa možností účastníka (napr. pomoc pri organizácii, príprave a údržbe miestnosti, príprave handoutov, videozáznamy, prepis cvičení do elektronickej podoby, preklady a pod…), koordinovať túto činnosť bude organizačný tím. Zároveň sme otvorení ďalším podnetom na činnosti, ktoré by slúžili ako výmena za zľavu zo seminárneho poplatku.
Prihlásiť sa so záujmom o zľavu je potrebné spravidla viac ako mesiac pred akciou/ seminárom.
V prípade väčšieho počtu uchádzačov o zľavy rozhoduje skorší termín prihlásenia.

Storno podmienky

Ak zrušíte svoju účasť na seminári - zvyčajne do mesiaca pred začiatkom seminára, resp ako je uvedené na prihláške, storno poplatok neúčtujeme, do  1 týždňa pred konaním účtujeme zvyčajne 20 Eur a po termíne 1 týždňa pred konaním už poplatok v celej sume seminára nevraciame. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu.

 

Doplňujúce informácie

 

- Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu.

- POPI-Slovensko si vyhradzuje právo zmeny lektora, dátumu a miesta konania alebo úplné zrušenie vzdelávacej akcie z organizačných dôvodov. Zároveň sa zaväzuje, že o všetkých organizačných zmenách budú prihlásení účastníci včas informovaní (emailom či telefonicky).

 

hore

 

SPRÁVY A REFLEXIE Z PODUJATÍ

 

 

Správa zo semináru Alexandry Vassiliou a Leny Aslanidou: Teroristi, obete a iné naše časti, ktorý sa konal 2-4.12.2005 v Senci a záznam časti úvodnej prednášky.

 

Reflexia správa  zo semináru Quo Vadis, POPI? s Thomasom Dienerom, ktorý sa konal 25.-26.2. 2006 v Moravskom Sv. Jáne.

 

Reflexia zo semináru Ivana Verného Navigácia v živote: Urobiť zmenu či zostať v utrpení?, ktorý sa konal 5-7. mája 2006 vo Sv. Jure a zo sprievodných akcií.

 

hore

Copyright © POPI 2003-2007, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 01.12.2015