POPI Slovensko
popi(at)processwork.sk

tel. č.: +421 0907/ 460 058

 

Novinky e-mailom

Ak chcete automaticky dostávať najnovšie informácie o dianí v POPI (semináre, udalosti, oznamy, mesačný súhrn noviniek na stránke POPI atď.), zaregistrujte sa.

 

Vaša e-mailová adresa

Registrácia

Zrušenie registrácie

 

Heyoke

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

 

Žiť svoj potenciál. Líderstvo v nás a okolo nás

 

25-27.november 2016

 

Bratislava, NTC

povedie Sylvia Ondrisová a Boris Sopko

 

Na tomto zážitkovom seminári sa pozrieme bližšie na to, čo nás spochybňuje, kde sa zastavujeme v našom potenciále konať, kde a prečo strácame vnútornú múdrosť či “vedenie”. Pomocou teórie a praktických sebarozvojových cvičení - individuálnych, v dvojiciach aj vo veľkej skupine preskúmame, ako môžeme svojej moci,sile a vplyvu dôverovať, ako ich rozvíjať a používať. Spoznáme svoj vlastný líderský štýl a víziu, ktoré môžeme prinášať do vlastného života a vzťahov, alebo do práce, komunity a sveta. Svoje líderstvo - vedenie v zmysle múdrosti i navigácie - máme totiž v sebe.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Príbehy sily

 

2-3.decembra 2016 

 

Bratislava

povedie Slávka Takáčová

 

Od narodenia sa učíme prispôsobiť sa, zapadnúť. Daňou za to často býva, že viac vnímame svoje okolie, ako seba. Naučíme sa niekam patriť a nevieme celkom, v čom je naša jedinečnosť. Kde sa skrýva naša sila? Nie je vôbec podstatné či je to kvalita, ktorá je navonok považovaná za „silnú“. Je to prieraznosť, stabilita, jasnosť, alebo vnímavosť, krehkosť, flexibilita? Nemusíme byť navonok superhrdinami na to, aby sme žili svoju silu. Často sme sami sebe najväčšou prekážkou, zastavujeme sa, sme na seba prísni, nepáči sa nám niečo, neveríme si. Na seminári budeme spolu skúmať, hľadať kde alebo v čom sme silní a ako by sme sa mohli podporiť v tom, aby sme svoju silu žili. Seminár bude mať aj opakovanie 10.-11.2.2017.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Telo, sny a osobný mýtus

 

9-10.december 2016

 

Bratislava

povedie Jana Kašáková a Brigit Trimajová

 

Zameriame sa na koncepty procesovej práce s telom a so snami. telesné prežívanie a snové zážitky a budeme skúmať ich vzájomné prepojenie a zrkadlenie v osobnom mýte a témach, ktoré nás v živote zaujímajú, priťahujú a sú pre nás dôležité.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Cesta rieky

 

16-17.december 2016

 

Bratislava

povedie Sylvia Ondrisova a Slávka Takáčová

 

Na tomto   seminári sa budeme spolu    venovať objavovaniu a spoznávaniu svojej životnej témy, mýtu- niečoho, v čom  sa skrýva   náš potenciál a zrkadlí  náš "naturel". Pozrieme sa, čo nám bráni žiť ten  potenciál  vedomejšie, ale tiež na to, ako by sme ho mohli viac prinášať do stereotypu a zhonu každodenného života.  Pomocou  krátkej  teórie, zážitkových cvičení  a  spoločnej diskusie budeme hľadať  spôsoby, ako žiť naplnenejší život v  súlade  so sebou   samými.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Hľadanie pokladu v našich "slabých" stránkach

 

15.december 2016

 

Bratislava

povedie Andrej Jeleník

 

Využijeme princípy všímavosti (mindfulness) a procesorientovanej psychológie a pozrieme sa na zručnosti otvoreného a nehodnotiaceho pozorovania a popisovania prežívania - a na ich potenciál meniť pohľad na naše "slabé či rušivé" stránky, ktoré na sebe zvyčajne nemáme až tak radi a nachádzať v nich aj skryté poklady, ktoré nás môžu obohatiť a posilniť.

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

 

Skrytá múdrosť tela

 

27-29.január 2017

 

Bratislava

povedie Jana Kašáková a Brigit Trimajová

 

Cieľom seminára je priniesť hlbšie porozumenie procesovej paradigme a jej aplikáciám aj v kontexte kultu tela, krásy, zdravia. Chceme tiež mapovať naše telesné vnímanie, rozvíjať zmyslovo zakotvený slovník pomenovávajúci telesné zážitky, nachádzať prepojenia medzi telesnými, vizuálnymi, zvukovými modalitami, skúmať naše telesné vnímanie a prežívanie vo vzťahoch atď. Okrem tela si preto prineste aj svojho zvedavého a hravého ducha.

 

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

Výcvik v procesorientovanej psychológii

 

Jeseň 2017

 

Bratislava

 

Inštitút procesorientovanej psychológie (POPI-Slovensko) s radosťou oznamuje, že na jeseň 2016 plánuje otvoriť ďalší Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP), známej aj ako procesová práca. Výcvik garantujú a povedú diplomovaní procesorientovaní terapeuti a terapeutky POPI-SK. Výcvikový program spĺňa kritéria medzinárodnej organizácie IAPOP na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej psychológii a na národnej úrovni bude akreditovaný na MZSR cez SIVP ako postgraduálne špecializačné štúdium psychoterapie umožňujúce získať aj Európsky certifikát pre psychoterapiu.

Podrobnejšie informácie čoskoro.

Profily učiteľov/iek tu... (v .pdf)

Podrobnejšie informácie tu... (v .pdf)

 

 

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

 

 
17-19.3.2017 Clare Hill a Slávka Takáčová 

26-28.5.2017 Ivan a Marianne Verny 

 

hore

 

MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

WORLDWORK
Deep Democracy in a World of Divides:
Shifting Consciousness in Politics, Economics, Ecology and Relationships

 

23-28.apríla 2017

Porto Heli, Argolida, Peloponéz, Grécko
 

 

Zažite medzinárodné podujatie s ľuďmi s celého sveta s dlhoročnou tradíciou a skúsenými facilitátormi procesorientovanej psychológie. Budeme skúmať vonjakšiu a vnútornú diverzitu, ako sa súčasné horúce spoločenské témy odrážajú v našich bezprostredných interakciách  a hľadať nové pohľady a spôsoby ako s nimi zaobchádzať. Viac na 

www.worldwork.org 

 worldwork

 

hore

 

KURZY A VÝCVIKY

Posilnení učitelia a učiteľky: tréning na posilnenie osobnosti a líderských zručností

 

V októbri 2013 sme priniesli na Slovensko švajčiarský program Posilnení učitelia a pracovníci s deťmi a mládežou, ktorý sa úspešne aplikuje vo viacerých krajinách EU. Program sa úspešne rozbehol a získali sme skvelé spätn väzby od učiteľov súkromných škôl Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, Základná škola Narnia a základná škola v Zaježovej. Momentálne sa realizujú 2 behy v Bratislave a v Banskej Štiavnici.

 

Zároveň s pilotným projektom autor programu Lukas Hohler vytrénoval skupinu ľudí, ktorí môžu program ďalej ponúkať na Slovensku. Ak máte záujem o program, kontaktujte Mgr. Veroniku Pobehovú, ktorá je v súčasnosti kontaktnou osobou a spolu-koordinátorkou na Slovensku.

 

Mgr. Veronika Pobehová povver293@gmail.com, +421 908 512

470

 

Podrobnejšie informácie o programe tu... (v .pdf)

 

Ukážka príručky programu tu... (v .pdf)

Výcvik v Kariérovom poradenstve- navigácia v povolaní

 

Kariérové poradenstvo orientované na zdroje (155h) akreditovaný Ministerstvom školstva v rámci celoživotného vzdelávania.

 

 

Svet práce sa stal komplexnejším a rozmanitejším a otázka po zmysle práce, vlastných potrebách a túžbach získava vo všetkých oblastiach na váhe. Práve pre ľudí, ktorí nemajú "jednoduché" predpoklady nájsť si zamestnanie je čoraz dôležitejšie vidieť svoje šance a sily. Tie sa nachádzajú často v celkom nečakaných oblastiach. Niekedy je to jednoducho radosť a nadšenie, aké môžu rozvinúť, keď im práca sedí, ktoré z nich môžu spraviť cenných zamestnancov a spolupracovníkov.


Výcvik je zameraný na osvojenie si metód a princípov "navigácie pri hľadaní povolania": spoznáte rôzne tvorivé postupy aj tradičné psychodiagnostické metódy a naučíte sa využívať v procese rozhodovania v otázkach kariéry a plánovania života u seba, ako aj u druhých ľudí aj "soft" faktory, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenie, "volanie" a predstavivosť.

 

Detailnejšie informácie o výcviku nájdete vo formáte tu...

 

Od novembra 2007 do novembra 2008 sa úspešne zrealizoval 1 beh výcviku, ktorý absolvovala prvá skupina "Navigátorov v povolaní". Kontakty nájdete tu..

 

hore

 

SPRIAZNENÉ PODUJATIA

 

Pozri www.processwork.cz pre spriaznené podujatia v Čechách.

 

 

Systemicko-konštelačná práca

vedie Zlatka Šramová

 

Výcvik v systemickej prácii- 2017-2018- informácie nájtete tu: www.alluvio.eu

 

hore

 

 

PROJEKTY

PROJEKT LEARNING AT THE GATES OF DIVERSITY

 

Podpora vzdelávania v procesorientovanej psychológii pre ľudí zo Slovenska- študijné cesty do zahraničia/ v zahraničí

 

GruntvigPOPI Slovensko úspečne zavŕšilo projekt Learning at the gates of Diversity určený na podporu vzdelávania v proces- orientovanej psychológii vo Veľkej Británii, Írsku a Poľsku.

 

Podrobné informácie o projekte nájdete na stránke http://gatesofdiversity.webnode.sk/

PROJEKT UNIVERZUM

 

POPI-Slovensko bol partnerom v  úspešnom projekte Univerzum financovanom Európskym sociálnym fondom, ktorý sa realizuje v období od 1. augusta 2005 do 31. júla 2007. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvalifikácie a adaptability učiteľov sekundárneho vzdelávania, lektorov ďalšieho vzdelávania (výchovní poradcovia, koordinátori primárnej prevencie), absolventov vysokej školy pedagogickej UKF Nitra – učiteľov, odborných zamestnancov PPP, CVPP (Pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie) v rámci západného Slovenska.

 

Podrobné informácie nájdete na: http://www.esfporadna.sk/

 

PROJEKT EMPOWERED FACILITATORS: From Social Tension to Creativity and Community

 

POPI-Slovensko momentálne realizuje dvojročný projekt podporený Európskym programom celo�ivotného vzdelávania Grundtvig zameraný na zvyšovanie uvedomenia rôznorodosti a sociálnych tenzií a vzdelávanie v zručnostiach facilitovať sociálnu zmenu. Projekt realizujeme s partnermi s Poľska, UK a Čiech. Viac na  http://www.empoweredfacilitators.eu/

hore

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

 

Toto sú len všeobené organizačné pokyny, primárne platia pokyny uvedené na oficiálnej pozvánke, resp. prihláške na dané podujatie.
 

Prihlášky:

 

Prihláška je po jej akceptovaní organizátorom (kontaktnou osobou) záväzná,  údaje posielajte najlepšie mailom, v predmete uveďte názov a dátum seminára, v správe svoje meno, nejaké svoje identifikačné číslo pre variabil. symbol, kontakt (email, telefón), prípadne iné konkrétne požadované údaje či poznámky. Ak Vám do 3 dní nepríde potvrdenie o prijatí prihlášky, informujte sa u kontaktnej osoby. Po termíne uzávierky prihlášok možno ešte kontaktovať organizátora, či sú ešte náhodou voľné miesta a možnosť prihlásiť sa.

 

Platby za semináre:

 

Ceny sa pohybujú v dvoch základných pásmach- zvýhodnené a normálne.

Zvýhodnené- platiaci viac ako zvyčajne mesiac pred akciou/ seminárom

Normálne- platiaci menej ako zvyčajne mesiac pred akciou/ seminárom

 

Platby uskutočnite najlepšie bankový prevodom na účet: POPI-Slovensko, č.ú.: 4016795416/7500, konštant. symbol: 0308, variabilné číslo –použite nejaké svoje identifikačné číslo (napr. dátum narodenia a pod.), resp.číslo uvedené na pozvánke. Do správy pre príjemca uveďte svoje meno (kvôli jednoduchej identifikácii).
 

V prípade platby poštovou poukážkou pošlite mail organizátorovi akcie s údajmi o vašej platbe, aby ju bolo možné identifikovať.


Účastníci akcií/ seminárov zo zahraničia

Uvedomujeme si, že úhrady cez banku sú v cezhraničnom styku ešte stále nákladné a aj trochu komplikované, preto účastníci zo zahraničia môžu výnimočne platiť na až mieste konania, pokiaľ sa nedá inak (poštou a pod.). Cena, ktorú zaplatia za seminár sa bude odvíjať od času, kedy sa prihlásili (vid predchádzajúci odsek)

Zľavy

Pri organizovaní seminárov a rôznych akcií, POPI – Slovensko môže poskytnúť zľavu. Sme vďační za každú rôznorodosť, ktorá takto môže vstúpiť na scénu a boli by sme radi keby semináre/akcie boli dostupné čo najširšej komunite. Zľavy a iné výhody sa obyčajne vzťahujú na jednotlivcov, ktorí sú objektívne/ subjektívne spoločensky a inak, znevýhodnení (rodičia na MD, samoživitelia/ky rodín, nezamestnaní/né, študenti/tky…).

O poskytnutí štipendia rozhodne organizátor.

Podmienky zľavy

Počet štipendijných miest je spravidla 10% z hornej hranice účastníkov, (teda na seminári pre 50 ľudí je k dispozícii 5 štipendijných miest)
Výška zľavy - spravidla 10 Eur alebo maximálne 40% zo základného poplatku (podľa dátumu prihlásenia) bude “uhradených prácou” podľa možností účastníka (napr. pomoc pri organizácii, príprave a údržbe miestnosti, príprave handoutov, videozáznamy, prepis cvičení do elektronickej podoby, preklady a pod…), koordinovať túto činnosť bude organizačný tím. Zároveň sme otvorení ďalším podnetom na činnosti, ktoré by slúžili ako výmena za zľavu zo seminárneho poplatku.
Prihlásiť sa so záujmom o zľavu je potrebné spravidla viac ako mesiac pred akciou/ seminárom.
V prípade väčšieho počtu uchádzačov o zľavy rozhoduje skorší termín prihlásenia.

Storno podmienky

Ak zrušíte svoju účasť na seminári - zvyčajne do mesiaca pred začiatkom seminára, resp ako je uvedené na prihláške, storno poplatok neúčtujeme, do  1 týždňa pred konaním účtujeme zvyčajne 20 Eur a po termíne 1 týždňa pred konaním už poplatok v celej sume seminára nevraciame. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník za seba nájde náhradu.

 

Doplňujúce informácie

 

- Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu.

- POPI-Slovensko si vyhradzuje právo zmeny lektora, dátumu a miesta konania alebo úplné zrušenie vzdelávacej akcie z organizačných dôvodov. Zároveň sa zaväzuje, že o všetkých organizačných zmenách budú prihlásení účastníci včas informovaní (emailom či telefonicky).

 

hore

 

SPRÁVY A REFLEXIE Z PODUJATÍ

 

 

Správa zo semináru Alexandry Vassiliou a Leny Aslanidou: Teroristi, obete a iné naše časti, ktorý sa konal 2-4.12.2005 v Senci a záznam časti úvodnej prednášky.

 

Reflexia správa  zo semináru Quo Vadis, POPI? s Thomasom Dienerom, ktorý sa konal 25.-26.2. 2006 v Moravskom Sv. Jáne.

 

Reflexia zo semináru Ivana Verného Navigácia v živote: Urobiť zmenu či zostať v utrpení?, ktorý sa konal 5-7. mája 2006 vo Sv. Jure a zo sprievodných akcií.

 

hore

Copyright © POPI 2003-2007, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 01.12.2015