Projekt Learning at the Gates of Diversity

 

Podpora vzdelávania v procesorientovanej psychológii pre ľudí zo Slovenska– študijné cesty do zahraničia/ v zahraničí

 

O čo ide:

POPI Slovensko získalo grant na podporu vzdelávania v procesorientovanej psychológii vo Veľkej Británii, Írsku a Poľsku. Výška podpory je maximálne do sumy 330 € na 1 osobu/1 školiacu akciu. Grant je určený na podporu 16 účastí na vzdelávacích seminároch v zahraničí. Finančná podpora zo strany POPI Slovensko pokrýva náklady záujemcov spojené s vycestovaním do Veľkej Británie, Írska alebo Poľska (preplatenie cestovných lístkov spojených s cestou na seminár a späť), pobytom počas seminára (preplatenie ubytovania a diét).

 

Kto sa môže zúčastniť:

Pozri sprievodnú inštruktáž.

 

 

 

KONTAKT:

V prípade záujmu kontaktujte Brigit Trimajovú- btrimaj@hotmail.com, tel.:0917 559 820 (od 13.00 do 19.00),

 

SPRIEVODNÚ INŠTRUKTÁŽ s detailnými informáciami a PRIHLÁŠKOU si môžete stiahnuť tu..

 

Semináre:

 

Semináre, na ktoré je možno od POPI Slovensko získať finančnú podporu:

 

     2011

     26-27.3.2011 Exploring power, rank and privilege in the field of Community Development, Dublin, Írsko Pozri      www.processworkireland.org/training.html

     21-23.apríl 2011- Arny a Amy Mindell- The TAO of Inner, Relationship and World Processes, Londýn, UK      www.mindellseminarslondon.com 

 

Grant bol udelený v rámci programu Grundtvig - Učiace sa partnerstvá. Partnermi POPI Slovensko v rámci tohto projektu sú RSPOPUK (UK, www.rspopuk.com), Process Oriented Psychology Ireland (Írsko; www.popireland.org), Instytut Psychologii Procesu (Poľsko, www.processwork.pl). Projekt začína v auguste 09 a končí v júli 11. Tešíme sa na našu spoluprácu a spoločné štúdium ;)